Na základě žádosti a dosažených výsledků v Mezinárodním mistrovství ČR 2017 acrzařadil VV Svazu endura Kryštofa Koubleho do širší reprezentace včetně poskytnutí materiální podpory (pneu, pohonné hmoty, startovné).