Svaz endura AČR pro rok 2013

Předseda: Jiří Pošík

Místopředseda: Vladmír Rudolf

Členové: Martin Macík, Miroslav Haruda, Petr Čálek